Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Autorizare pentru asociatii familiale si persoane fizice, conform Legii 300/2004


DOCUMENTELE NECESARE AUTORIZARII CONFORM LEGII 300/2004
PENTRU ASOCIATII FAMILIALE SI PERSOANE FIZICE
- CU PUNCT DE LUCRU -

- Cerere-tip de autorizare si inregistrare;
- Cerere-tip de verificare disponibilitate firma si rezervare denumire firma;
- Cerere-tip de eliberare a certificatului de cazier fiscal;
- Declaratie-tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
- Declaratie-tip referitoare la inregistrarea fiscala;
- Declaratie-tip pe propria raspundere privind situatia financiara a solicitantului, cetatean din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European - unde este cazul;
- Buletin/carte de identitate - original si copie;
- Dovada pt. domiciliu (contract de vânzare-cumparae apartament/casa) - original si copie;
- Certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe si Impozite din Primaria Târgoviste - original;
- Documente ce atesta calificarea profesionala (diploma de facultate, liceu sau scoala profesionala / certificat de calificare / carte de munca / autorizatie de functionare / carte de mestesugar + Declaratie-tip de notorietate din partea primarului, cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pt. care se solicita autorizarea in cazul meseriilor traditionale si artizanale - original si copie;
- Dovada pt. punct de lucru (contract de vânzare-cumparare/contract de inchiriere, autorizatie de constructie cu plan de amplasare in zona) - original si copie;
- Certificat de urbanism pt. schimbare de destinatie - original si copie;
- Acordul locatarilor (tabel nominal vizat la Asociatia de proprietari) - original si copie.

              Inapoi