DOSAR LOCUINTA PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

 

CONDITII:

-         varsta solicitantului sa fie sub 35 de ani

-         locul de munca sa fie in Targoviste sau student la o facultate din Targoviste

-         poate detine sau sa fi detinut proprietate personala in orice localitate in afara municipiului Targoviste

-         nu este obligatorie mutatie definitiva in municipiul Targoviste

 

ACTE NECESARE:

1.     dosar

2.     cerere de solicitare catre primarie

3.     copie xerox B.I. cu domiciliul solicitantului unde locuieste la data depunerii cererii.

4.     copie xerox certificat de casatorie, certificate de nastere pentru sot, sotie, copii

5.     dovada venitului net realizat pe ultima luna (sot si sotie): salariu / pensie / somaj / ajutor social

6.     declaratie notariala pentru persoanele care realizeaza venituri din munci ocazionale

7.     adeverinta de la scoala daca copiii primesc / nu primesc bursa

8.     declaratie notariala pentru ambii soti ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala in municipiul Targoviste

9.     adeverinta de la primaria de domiciliu ca este / nu este autorizat conf. decret 54/1990 (sot si sotie)

10. copii act studiu pentru solicitant si copie dupa cartea de munca vizata de directia muncii

11. copie dupa autorizatia de functionare af sau pf (daca este cazul)

12. adeverinta medicala de boala cronica sau decizie handicap (pentru oricare din membrii familiei daca este cazul).

 

 

ACTELE NECESARE DOSARULUI PENTRU LOCUINTA SOCIALA

 

1.     Dosar

2.     Cerere de solicitare catre primarie

3.     Copie xerox b.i. cu domiciliul solicitantului

4.     Pentru persoanele (sot sau sotie) care au viza de flotant in municipiul targoviste, adeverinta de la primaria localitatii unde au domiciliul stabil din care sa reiasa daca a posedat / nu a posedat si nu poseda pamant si/sau casa

5.     Copie xerox certificat de casatorie, certificate de nastere pentru sot, sotie, copii

6.     Dovada venitului net realizat pe ultimele 12 luni (sot si sotie): salariu / pensie / somaj / ajutor social

7.     Declaratie notariala pentru persoanele care realizeaza venituri din munci ocazionale

8.     Adeverinta de la scoala daca copiii primesc / nu primesc bursa

9.     Declaratie notariala pentru ambii soti ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala sau din fondul locativ de stat

10. Adeverinta de la primarie ca este / nu este autorizat conf. decret 54/1990 (sot si sotie)

11. Adeverinta de la primarie pentru ambii soti daca au primit / nu au primit teren in proprietate dupa 1990

12.Copii acte studii pentru ambii soti sau, dupa caz, pentru pensionari si someri copie carte de munca

 

Prima pag.