Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Evidenta Populatiei

 

ROMĀNIA

MUNICIPIUL TĀRGOVIŞTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIŞTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

B-DUL. Unirii , NR. 24-26, TĀRGOVIŞTE, DĀMBOVIŢA

TELEFON/FAX: 0245/212418

 

-      EVIDENTA PERSOANEI

-      STARE CIVILA

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TĪRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

 DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TĪRGOVIȘTE

-     EVIDENȚA PERSOANELOR-

 

 

Programul pentru transcrierea certificatelor / extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobāndit sau cărora li s- a acordat cetățenia romānă, īn temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei romāne nr. 21/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare:

                                                ZILNIC: 13.30- 14.30

Soluționarea cererilor de transcriere formulate īn temeiul art.41 alin 5¹ din Legea 119/ 1996 privind actele de stare civilă, se face īn termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

                     PRIMIRI - ELIBERĂRI

                            DOCUMENTE

LUNI:

09.00 -15.00

MARŢI:

13.00 -19.00

MIERCURI:

13.00  -19.00

JOI:

09.00 -15.00

VINERI:

09.00 -15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

 

                                  LUNI: 13.00 – 16.00

 

        ĪNSCRIERILE SE FAC ĪN ZIUA DE LUNI ĪNTRE ORELE 8.00 – 12.00,

                              LA DOAMNA SCARLAT DANIELA- SECRETARIAT

 

 

SERVICII OFERITE CETĂŢENILOR:

 

     •Eliberarea actului de identitate la īmplinirea vārstei de 14 ani;

  •Eliberarea primului act de identitate după īmplinirea vārstei de 18 ani;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului sau a fizionomiei;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate deținut anterior;

  Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării denumirii străzii sau a                                                                                                             

  renumetotării imobilelor ;

  •Eliberarea cărţii de identitate la dobāndirea cetăţeniei romāne;

  •Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate īn Romānia;

  •Eliberarea cărţii de identitate provizorii;

  •Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor romāni cu domiciliul īn străinătate, care locuiesc                      temporar īn Romānia;

  •Īnscrierea īn actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

  •Obținerea certificatului de atestare a domiciliului si a cetățeniei romāne;

  •Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează īnregistrat īn R.N.E.P. conform Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

  •Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care o terță persoană figurează īnregistrată īn R.N.E.P. conform Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA

ĪMPLINIREA VĀRSTEI DE 14 ANI

 

 

        DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      certificatul de naştere, original şi copie;

-      actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

-      documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

-      certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărārea judecătorească, definitivă şi irevocabilă/definitivă, īn cazul īn care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei - (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

 

ATENŢIE !

Īn actul de identitate al părintelui şi/sau reprezentantului legal trebuie ca ADRESA DE DOMICILIU să fie exact cea menţionată īn adeverinţa de rol(mediu rural – comuna…,sat…,str…, nr…) sau īn actul de proprietate (mediu urban – denumire stradă actualizată…, bl…, apt…).

 

La īmplinirea vārstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, īnsoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost īncredinţat īn plasament.

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ

ĪMPLINIREA VĀRSTEI DE 18 ANI

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      certificatul de naştere, original şi copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

-      declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată īn cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului - se dă īn faţa lucrătorului desemnat de S.P.C.E.P. Tīrgovişte;

-      fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului– se solicită de către S.P.C.E.P. Tīrgovişte;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate- 7 lei (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun. Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

 

ATENŢIE!

  PERSOANELE AFLATE ĪN ACEASTĂ SITUAŢIE O VOR CONTACTA PE D-NA BULIN ADRIANA PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ; ANULĂRII DOCUMENTULUI; SCHIMBĂRII SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

-      certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      hotărārea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie;

-      certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, īn cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

-      certificatele de naştere ale copiilor cu vārsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;  

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

Īn cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumele părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi īn situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărārea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ īn baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

-      certificatul de naştere,  original şi copie;

-      certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

-      hotărārea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie;

-      certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, īn cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

-      certificatele de naştere ale copiilor cu vārsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;  

-      dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, original,  dacă este cazul;

-      un document emis de instituţiile sau autorităţile publice cu fotografie de dată recentă(act emis cu cel mult 2 ani anterior datei depunerii cererii) īn cazul PIERDERII, DETERIORĂRII, DISTRUGERII, FURTULUI actului de identitate – original şi copie;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI; SCHIMBĂRII DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

-      certificatul de naştere,  original şi copie;

-      certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      hotărārea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie;

-      certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, īn cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

-      certificatele de naştere ale copiilor cu vārsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

DOBĀNDIRII/ REDOBĀNDIRII CETĂŢENIEI ROMĀNE

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      certificatul constatator, eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romāniei īn străinătate, original şi 2 copii; īn cazul minorilor care au īmplinit vārsta de 14 ani şi nu sunt īnscrişi īn certificatul constatator care atestă dobāndirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să se adreseze  Ministerului Justiţiei, īn vederea clarificării cetăţeniei;

-      certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vārsta mai mică de 14 ani, care dobāndesc cetăţenia romānă īmpreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile romāne);

-      hotărārea judecătorească privind statutul civil, original șicopie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie; 

-      un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor);

 

La eliberarea actului de identitate, persoana īn cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente  īmpreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romāniei īn străinătate.

 

 

ATENŢIE!

  PERSOANELE AFLATE ĪN ACEASTĂ SITUAŢIE ĪL VOR CONTACTA PE D-NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ĪN ROMĀNIA

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate care urmare a schimbării domiciliului din străinătate īn Romānia;

-      certificatul de naştere,  original şi copie;

-      certificatul de căsătorie īn cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, dacă este cazul,  original şi copie;

-      hotărārea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie;

-      certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, īn cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

-      certificatele de naştere ale copiilor cu vārsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie; 

-      paşaportul romānesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobāndirea cetăţeniei romāne, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romāniei īn străinătate, original şi copie;

-      actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor);

 

ATENŢIE!

  PERSOANELE AFLATE ĪN ACEASTĂ SITUAŢIE ĪL VOR CONTACTA PE D-NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

ELIBERAREA

CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate; 

-      3 fotografii mărimea 3x4 cm cu o bandă albă de 7 mm. la bază;

-      documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei romāne, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate provizorii –1 leu(se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci cānd persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

CETĂŢENILOR ROMĀNI CU

 DOMICILIUL ĪN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ĪN ROMĀNIA

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor romāni cu domiciliul īn străinătate şi reşedinţa īn Romānia; 

-      paşaportul, aflat īn termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean romān domiciliat īn străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia īn care solicitantul a intrat īn ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

-      certificatul de naştere şi/sau căsătorie  eliberate de oficiile de stare civilă romāne, dacă este cazul, original şi copie;

-      hotărārea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie;

-      dovada adresei de reşedinţă din Romānia, original și copie;

-      două fotografii mărimea 3x4 cm, avānd la bază o bandă albă de 7 mm.;

-      chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate provizorii –1 leu(se achită la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Tīrgovişte – īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor);

 

 

ĪNSCRIEREA ĪN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru īnscrierea īn actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

 

-      actul de identitate al solicitantului;

 

-      documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE PETENTUL FIGUREAZĂ ĪNREGISTRAT ĪN R.N.E.P. CONFORM LEGII 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

    

 

• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE FIGUREAZĂ ĪNREGISTRATĂ ĪN R.N.E.P

• BULETINUL/ CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI(ORIGINAL ȘI COPIE)

 

• CHITANȚA REPREZENTĀND CONTRAVALOAREA ,, TAXĂ FURNIZARE DATE″ ĪN VALOARE DE 1 LEU ACHITATĂ LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TĪRGOVIȘTE ( ĪN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI

ŞI A CETĂŢENIEI ROMĀNE

 

 

·        CERERE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI (NUME, PRENUME, LOC NAŞTERE, DOMICILIUL, SERIA ŞI NUMĂRUL B.I./C.I.) MOTIVUL PENTRU CARE URMEAZĂ A FI FOLOSIT DOCUMENTUL;

·        BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI – ORIGINAL ŞI COPIE.

 

CĀND SOLICITANTUL ESTE ĪN IMPOSIBILITATEA DEPLASĂRII LA SEDIUL S.P.C.E.P. TĪRGOVIŞTE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

·        CERERE COMPLETATĂ DE PERSOANA ĪMPUTERNICITĂ CU DATELE DE STARE CIVILĂ. ĪN CERERE SE PRECIZEAZĂ: NUMĂR PROCURĂ, NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL, MOTIVUL ŞI ŢARA UNDE ESTE NECESAR DOCUMENTUL;

·        PROCURA DATĂ LA AMBASADA/CONSULATUL ROMĀNIEI DIN ŢARA RESPECTIVĂ SAU NOTARIAT;

·        PROCURA DATĂ LA UN BIROU NOTARIAL DIN STRĂINĂTATE TREBUIE APOSTILATĂ ŞI SE DEPUNE ĪN ORIGINAL ŞI TRADUCERE,  LEGALIZATĂ LA UN NOTARIAT DIN ROMĀNIA. ĪN PROCURĂ SĂ SE MENŢIONEZE OBIECTUL MANDATULUI RESPECTIV, DEPUNERE CERERE SI RIDICARE CERTIFICAT DE ATESTARE A DOMICILIULUI ŞI CETĂŢENIEI ROMĀNE;

·       B.I./C.I. ĪMPUTERNICIT – ORIGINAL ŞI COPIE.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNEI ADEVERINŢE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE O TERŢĂ PERSOANĂ FIGUREAZĂ ĪNREGISTRATĂ ĪN R.N.E.P. CONFORM LEGII 677/2001 PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE

 

 

        SITUAŢII:

 

A)  CĀND PETENTUL ARE CONSIMŢĂMĀNTUL SCRIS AL TERŢEI PERSOANE DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE

 

        DOCUMENTE NECESARE:

 

·        CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE TERȚA  PERSOANĂ   FIGUREAZĂ  ĪNREGISTRATĂ ĪN R.N.E.P.;

 

 

·        BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI (ORIGINAL ŞI COPIE);

 

·        CHITANŢA REPREZENTĀND CONTRAVALOAREA „TAXĂ FURNIZARE DATE” ĪN VALOARE DE 1 LEU ACHITATĂ LA SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE  DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN.TĪRGOVIŞTE (ĪN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR);

 

·        DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA TERŢEI PERSOANE A CĂROR DATE URMEAZĂ A FI COMUNICATE.

 

 

    B) CĀND NU EXISTĂ  CONSIMŢĂMĀNTUL   TERŢEI PERSOANE ĪNSĂ EXISTĂ TEMEI LEGAL   

      JUSTIFICAT( CONF. ART.8 DIN LEGEA 677/2001)

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

·        CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE TERŢA PERSOANĂ FIGUREAZĂ  ĪNREGISTRATĂ ĪN R.N.E.P. – ĪN CERERE SĂ SE MENŢIONEZE TEXTUL LEGAL CARE ĪL ĪNDREPTĂŢEŞTE PE PETENT SĂ SOLICITE DATELE TERŢEI PERSOANE;

 

·        BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI (ORIGINAL ŞI COPIE);

 

·        CHITANŢA REPREZENTĀND CONTRAVALOAREA „TAXĂ FURNIZARE DATE” ĪN VALOARE DE 1 LEU ACHITATĂ LA SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE  DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN.TĪRGOVIŞTE( ĪN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)

 

 

EX: PENTRU A SE ĪNDEPLINI PROCEDURA DE CITARE ĪN VEDEREA SOLUŢIONĂRII UNUI LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI SE IMPUN DOCUMENTELE PREZENTATE ANTERIOR SI CERTIFICAT DE GREFĂ ĪN ORIGINAL SAU AUTENTIFICAT DIN CARE SĂ REZULTE NUMĂRUL DOSARULUI, INSTANŢA ŞI FAPTUL CĂ SOLICITANTUL ŞI PERSOANA DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE SUNT PĂRŢI ĪN PROCES.

 

 

TERMENUL DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ȘI DE ĪNSCRIERE A

MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ

 

 

• 5 zile lucrătoare(nu se ia īn calcul data depunerii cererii)- pentru eliberarea actului de identitate;

• 3 zile lucrătoare(nu se ia īn calcul data depunerii cererii)- pentru īnscrierea mențiunii de reședință;

        Īn situația īn care se impun verificări, actul de identitate va fi eliberat īn termenul legal de 30 zile, termen ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

        Īn situații deosebite și prezentānd documente justificative, solicitantul se poate adresa șefului serviciului(īn cadrul programului de audiențe) pentru reducerea termenului de eliberare.

        Pentru eliberarea actului de identitate īn situații deosebite, cetățenii se pot adresa și Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Dīmbovița(īn spatele magazinului Muntenia-Maga Image)- art. 14 alin.6 din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romāni, cu modificările și completările ulterioare.

 

TAXELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE:

1. CARTEA DE IDENTITATE                             - 7 LEI

2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE      - 1 LEU

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TĪRGOVIŞTE – ĪN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL

DIN  URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 

a)   acte īncheiate īn condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia romānă īn vigoare;

b)   declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire īn spaţiu, īnsoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);

c)    declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, īnsoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b).

Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii  lor legali.

d)   documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează īnscris īn Registrul agricol.

 

Declaraţia de primire īn spaţiu poate fi dată īn faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă public㠖 pentru mediul rural, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romāniei.

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TĪRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TĪRGOVIȘTE

-      STARE CIVILĂ -

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL                          

                  LUNI , MARȚI, JOI, VINERI 

    08:00 - 12:00

             PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ĪN BAZA TRANSCRIERILOR

     14:30 - 16:00

ELIBERĂRI ACTE

                                M I E R C U R I

    08:00 - 12:00

             PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ĪN BAZA TRANSCRIERILOR

    14:30 - 16:00

ELIBERĂRI ACTE

    16:00 - 18:30

PRIMIRI ȘI ELIBERĂRI ACTE STARE CIVILĂ

SERVICII OFERITE CETĂȚENILOR

·         Īnregistrarea nașterii;

·         Īnregistrarea căsătoriei;

·         Īnregistrarea decesului;

·         Īnregistrarea divorțului pe cale administrativă;

·         Schimbarea numelui pe cale administrativă;

·         Eliberare certificate de stare civilă īn caz de pierdere, distrugere, furt sau preschimbare;

·         Eliberare extrase multilingve.

 

INREGISTRAREA NASTERII

Inregistrarea nasterii  se face in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului pentru copilul nascut viu, de 3 zile pentru copilul nascut mort, 24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile, 30 zile pentru

 

 

 

copilul cu varsta de pana la un an, gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare.

Dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti.
      Declararea nasterii se poate face de oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea medicala in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil. 


SITUATII: 

1. Inregistrarea nasterii copilului din casatorie - Acte necesare:

§  certificatul medical constatator al nasterii – original;

§  certificatului de casatorie al parintilor copilului - original si fotocopie;

§  actul  de identitate al mamei si al declarantului - original si fotocopie.


2. Inregistrarea nasterii copilului din afara casatoriei - Acte necesare:

§  certificatul medical constatator al nasterii – original;

§  certificatul de nastere al mamei copilului - original si fotocopie;

§  actul de identitate al mamei  si al declarantului - original si fotocopie.


Recunoasterea nou – nascutului de catre tata:

§  actul de identitate al tatalui - original si fotocopie;

§  certificatul de nastere al tatalui - original si fotocopie;

§  declaratie scrisa de recunoastere a minorului de catre tata, data in fata ofiterului de stare civila public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei.

 
NUMELE COPILULUI

Situatii:

1.      Numele de familie al copilului este comun cu al parintilor, cand acestia au acelasi nume de familie.

2.      Cand parintii au nume de familie diferite, copilul poate avea numele de familie al unuia dintre acestia sau numele de familie reunite ale acestora, īn conformitate cu declaratia scrisa a ambilor parinti data in fata ofiterului de stare civila.

NOTA: In cazul parintilor care nu se inteleg cu privire la numele copilului, Primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea, prin dispozitie va decide numele copilului.

INREGISTRAREA CASATORIEI


Declararea casatoriei 

Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitori soti, in scris (pe formular tipizat), cand cel putin unul dintre viitori soti are domiciliul sau resedinta in municipiul Targoviste. 

SITUATII: 
1. Casatoria intre doi cetateni romani  

Acte necesare:

§  actele de identitate original si fotocopie;

§  certificatele de nastere original si in fotocopie;

§  certificatele medicale prenuptiale- valabile 14 zile de la data eliberarii.

 

 

 


Daca este cazul:

§  aviz medical in cazul minorului cu varsta de minimum 16 ani- original;

§     autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliu cel care cere incuviintarea - in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie- original;

§  incuviintarea scrisa a parintilor in cazul minorilor cu varsta de minimum 16 ani;

  certificatul de deces al fostului sot in original si fotocopie- original si copie;

§    sentinta de divort in original si in fotocopie, cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva si irevocabila sau definitiva- original si copie;

§  proces-verbal incheiat de catre ofiterul starii civile si un interpret, in cazul in care unul dintre viitori soti este surdo-mut- original;

§  incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie( dacă starea de sanatate a unuia dintre soti impune aceasta)- original;

§  incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei după implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie pānă la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale (pentru situatii temeinic justificate)- original;

§  aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, in cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate in detentie.2. Casatoria unui cetatean roman cu un cetatean strain 

 

Acte necesare pentru cetateanul strain:

§  documentul de identitate (pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European) ori pasaportul, dupa caz- original și fotocopie;

§  certificatul de nastere in original apostilat sau supralegalizat conform Codului de Procedura Civila – īn original, fotocopie si traducerea in limba romana-legalizata;

§  sentinta de divort, ramasa definitiva apostilata sau supralegalizata conform Codului de Procedura Civila( daca este cazul) – īn original, fotocopie şi traducere in limba romana si legalizata la un notariat din Romania;

§  certificatul de deces al sotului apostilat sau supralegalizat conform Codului de procedura civila ( daca este cazul) – īn original, fotocopie şi traducere in limba romana si legalizata la un notariat din Romania;

§  certificat medical prenuptial- original;

§  declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania- original;

§  dovada eliberata de autoritatile competente ale statului de cetatenie (pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate de asistenta juridica īn materie de stare civila)- din care sa rezulte ca cetateanul strain indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si ca nu exista impedimente la casatorie- tradusa in limba romana si legalizata- original;

§  dovada eliberata sau autentificata de misiunea diplomatica acreditata īn Romania a tarii al carei cetatean este (pentru cetatenii statelor cu care Romania nu a īncheiat tratate de asistenta juridica īn materie de stare civila), din care sa rezulte ca cetateanul strain īndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala şi ca nu exista impedimente la casatorie - tradusa in limba romana si legalizata;

§  procesul-verbal incheiat impreuna cu un interpret autorizat, in cazul in care cetateanul strain nu stie limba romana.

 

 

 

 INREGISTRAREA DECESULUI

Declararea decesului

Termenul legal de inregistrare a deceselor este de 3 zile de la data decesului , pentru decesul tuturor persoanelor, cetateni romani si straini, survenit pe raza municipiului Tirgoviste.Daca termenul de 3 zile a fost depasit sau decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau cauze violente, inregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului.
             Declaratia decesului se face de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa

acestora de catre orice persoană care are cunoştinţă despre deces ori medicul sau alt cadru din unitatea sanitara.


Acte necesare:

§  actul de identitate al celui care declara decesul – original si fotocopie;

§  certificatul medical constatator al decesului – original;

§  actul de identitate al celui decedat - original si fotocopie;

§  certificatul de nastere al celui decedat si cel de casatorie daca este cazul - original si fotocopie;

§  daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare a celui decedat.

 

 

ĪNREGISTRAREA DIVORȚULUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cererea de divorț pe cale administrativă se face īn scris, se depune și se semnează personal, de ambii soți, īn fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are īn păstrare actul de căsătorie sau, pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

Condiții:

-          soții sunt de acord cu divoțul;

-          nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați;

-          nu este pus sub interdicție;

-          nu au solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

Acte necesare:

-          certificatul de căsătorie, īn original și copie;

-          certificatele de naștere ale soților, īn original și copie;

-          documentele cu care se face dovada identității, īn original și copie;

-          dovada plății taxei de 500 de lei - achitată la casieria Serviciului de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei municipiului Tīrgoviște (īn spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

După expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea dosarului este necesară prezența ambilor soți pentru a completa formularul de menținere a declarației inițiale de divorț. Īn caz de neprezentare dosarul va fi clasat.

Īn caz de renunțare sau neprezentare, suma achitată nu se restituie.

 

 

 

 

 

 

 

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cetățeanul romān, personal sau prin īmputernicit, pentru motive temeinice prevăzute de dispozițiile O.G. nr. 41/2003, adresează cerere de schimbare de nume/ prenume la structura de stare civilă īn a cărei rază teritorială īși are domiciliul persoana interesată.

Acte necesare:

-          exemplarul din Monitorul Oficial īn care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui, īn original;

-          certificatele de stare civilă, īn original și copii legalizate la un notar public īn Romānia;

-          actul de identitate, īn original și copie;

-          cazier judiciar, īn original;

-          cazier fiscal (valabilitatea acestuia este de 30 de zile), īn original;

-          declarație notarială de consimțămānt, īn cazul īn care schimbarea numelui/prenumelui privește numai pe unul dintre soți  sau pe copilul (copiii) minori, dacă e cazul, īn original;

-          acte doveditoare īn sprijinul motivării cererii de schimbare de nume/prenume, original și copie;

-          procură specială sau īmputernicire avocațială, dacă este cazul, īn original;

-          act de identitate mandatar (īmputernicit), īn original și copie;

 

 

ELIBERARE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ ĪN CAZ DE PIERDERE, DISTRUGERE, FURT SAU PRESCHIMBARE

1.      Certificatul de naștere se poate elibera:

-          titularului;

-          pentru minorii care nu au acte de identitate, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

-          persoanei īmputernicite de către titular prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizat㠖funcție de țara īn care a fost īntocmită).

2.      Certificatul de căsătorie se poate elibera:

-          unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți;

-          persoanei īmputernicite de către unul dintre soți prin procură specială certificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizat㠖funcție de țara īn care a fost īntocmită).

3.      Certificatul de deces se poate elibera:

-          membrilor familiei;

-          altor persoane īndreptățite (se va face dovada prin acte de stare civilă).

Solicitantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil.

 

 

ELIBERARE EXTRASE MULTILINGVE

 

Extrase multilingve ale actelor de stare civilă sunt eliberate īn condițiile Convenției de la Viena nr. 16 / 1976, de către autoritățile competente ale statelor părți. Sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau alte formalități echivalente și se utilizează īn aceleași condiții ca și certificalele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

Actele necesare eliberării:

-          cerere tip;

-          actul de identitate al titularului extrasului (pentru naștere și căsătorie), al persoanei īndreptățite (pentru extras deces), al persoanei īmputernicite (pentru extras naștere, căsătorie, deces), īn original;

-          procura specială in cazul persoanelor īmputernicite, īn original;